Strona główna
Powiększ
Lokalizacja Centrum Szkoleniowego
Szkolenia

Jedną z głównych dziedzin naszej działalności jest prowadzenie szkoleń w zakresie kontroli eksportu. Wyjaśniamy na nich przede wszystkim takie zagadnienia jak: kontrola obrotu towarami o znaczeniu strategicznym (Wewnętrzny System Kontroli) oraz klasyfikacja towarów.

W drugim półroczu 2016 roku zaplanowaliśmy następujące szkolenia otwarte:

Terminy szkoleń

Klasyfikacja towarów o znaczeniu strategicznym w ramach WSK
termin szkolenia wolne miejsca
8.11.2019 zapisz się
Kontrola obrotu i WSK - szkolenie aktualizujące wiedzę
termin szkolenia wolne miejsca
4.10.2019 zapisz się
17.12.2019 zapisz się
Szkolenie podstawowe z kontroli obrotu i WSK
termin szkolenia wolne miejsca
11.10.2019 zapisz się


Koszty

Koszt każdego ze szkoleń to 700 zł (+ 23% VAT) od osoby.
W przypadku zgłoszenia grupy min. 3 osobowej koszt szkolenia jest obniżony i wynosi 600 zł (+ 23% VAT) od osoby.
W przypadku zgłoszenia dużych grup uczestników koszt szkolenia może być negocjowany. Płatność przelewem na podstawie rachunku przekazanego podczas szkolenia.

Miejsce szkoleń

Szkolenia odbędą się w Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. Tadeusza Czackiego 3/5, w Warszawie (patrz mapka).

Szkolenia rozpoczynają się o 9:30, kończą o godzinie 16:00.

Zgłoszenia

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy poprzez formularze zgłoszeniowe dostępne na tej stronie lub pocztą elektroniczną pod adresem grzegorz.gawlik@itme.edu.pl. W przypadku przesyłania zgłoszenia pocztą elektroniczną prosimy o podanie w treści wiadomości daty szkolenia, nazwy firmy, adresu, numeru NIP, nazwisk uczestników oraz zwrotnego adresu e-mailowego do korespondencji.

W przypadku, gdyby w ciągu kilku dni po zgłoszeniu nie nadeszło potwierdzenie o przyjęciu zgłoszonej osoby na szkolenie prosimy o kontakt e-mailowy na oba powyższe adresy.Nasze specjalności: kontrola eksportu, eksport, export, import, kontrola exportu, szkolenia, EMS, Wewnętrzny System Kontroli, WSK, ICP