Strona główna

Szkolenia

Jedną z głównych dziedzin naszej działalności jest prowadzenie szkoleń w zakresie kontroli eksportu. Wyjaśniamy na nich przede wszystkim takie zagadnienia jak: kontrola obrotu towarami o znaczeniu strategicznym (Wewnętrzny System Kontroli) oraz klasyfikacja towarów.

Szkolenia w trakcie pandemii:

 • Szkolenia otwarte bezpośrednie z kontroli obrotu w drugiej połowie roku 2020 zostały zawieszone do odwołania.
 • W zamian proponujemy szkolenia zdalne dla uczestników z określonej firmy. Szkolenia prowadzimy bez względu na liczbę zgłoszonych uczestników. Podejmujemy sie szkoleń nawet dla jednej osoby, aby zrekompensować brak szkoleń otwartych.
 • Tematyka szkoleń zdalnych moze być indywidualnie dostosowana do potrzeb uczestników lub może być zgodna z programami szkoleń otwartych:

  1. Szkolenie podstawowe z kontroli obrotu i systemu WSK >> program
  2. Szkolenie aktualizujące wiedzę z kontroli obrotu i systemu WSK >> program
  3. Klasyfikacja towarów o znaczeniu strategicznym w ramach systemu WSK >> program

 • Wybór aplikacji konferencyjnej ustalamy z firmą zamawiającą z uwagi na warunki bezpieczeństwa informatycznego, zgodnośc systemów i organizację grupy uczestników.
 • Koszt szkoleń zdalnych zależy od liczby uczestników i wynosi od 1000,- zl (+23%VAT) w przypadku szkolenia dla jednego, dwóch uczestników do nie wiecej niż 4000,- zl (+23%VAT) w przypadku grupy uczestników powyzej 9 osób.
 • Warunki szkoleń mogą być negocjowane.

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy pocztą elektroniczną pod adresem grzegorz.gawlik@itme.edu.pl.Nasze specjalności: kontrola eksportu, eksport, export, import, kontrola exportu, szkolenia, EMS, Wewnętrzny System Kontroli, WSK, ICP