Strona główna
Powiększ
Lokalizacja Centrum Szkoleniowego
Szkolenie podstawowe z kontroli obrotu i Wewnętrzenego Systemu Kontroli

Szkolenie obejmuje podstawowe informacje o kontroli eksportu, obowiazujących przepisach oraz podstawowe informacje o systemie WSK. Szkolenie skierowane jest głównie do pełnomocników ds. WSK oraz pracowników wdrażających WSK lub nowych pracowników powołanych do realizacji określonych zadań w ramach tego systemu.

Program szkolenia:
  • Międzynarodowy system kontroli obrotu
  • Pojęcia podstawowe: uzbrojenie, towar podwójnego zastosowania, listy kontrolne towarów
  • Przepisy polskie i UE dotyczące kontroli obrotu
  • Sankcje i embarga
  • Rola i obowiązki przedsiębiorców w kontroli obrotu: Identyfikacja/klasyfikacja towarów, analiza klienta, analiza ryzyka, wnioskowanie o zezwolenie, powiadamianie, ewidencja, monitorowanie importu, certyfikacja systemów WSK, kary
  • System WSK - dokumenty referencyjne, certyfikacja, wymagania, podstawowe narzędzia działania, rola pełnomocnika ds. kontroli obrotu
Koszty:

Koszt szkolenia to 700 zł (+ 23% VAT) od osoby.

W przypadku zgłoszenia grupy min. 3 osobowej koszt szkolenia jest obniżony i wynosi 600 zł od osoby.
W przypadku zgłoszenia dużych grup uczestników koszt szkolenia może być negocjowany.

Płatność przelewem na podstawie rachunku przekazanego podczas szkolenia.

Godziny:

Szkolenie odbywa się w godzinach 9:30 -16:00.

>> powrót
Nasze specjalności: kontrola eksportu, eksport, export, import, kontrola exportu, szkolenia, EMS, Wewnętrzny System Kontroli, WSK, ICP