Strona główna

Export Management Systems

Aktualności

10-08-2019
Udostępniliśmy terminarz szkoleń na II półrocze 2019 roku.

Informacje o szkoleniach i zapisy dostępne są pod zakładką Szkolenia.

10-08-2019
Aktualne listy towarów kontrolowanych:

  • Nowa lista towarów podwójnego zastosowania UE obowiązuje od 15 grudnia 2018 r.: Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2018/1922
  • Wykaz Uzbrojenia: Rozporządzenie MPiT (DU. 2019 poz. 1360)

10-08-2019
Zalecenie UE w sprawie WSK:

  • UE wydała Zalecenie Komisji (UE) 2019/1318 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie wewnętrznych programów zgodności dla kontroli handlu produktami podwójnego zastosowania na podstawie rozporządzenia (WE) nr 428/2009 (Dz.U. L 205 z 5.8.2019, str. 15-32)

*** Kontrola eksportu i importu, Wewnętrzny System Kontroli, szkolenia ***
Nasze specjalności: kontrola eksportu, eksport, export, import, kontrola exportu, szkolenia, EMS, Wewnętrzny System Kontroli, WSK, ICP