Strona główna

Export Management Systems

Aktualności

12 marca 2018
UWAGA: W rozporządzeniu 2017/2268 są błędy w numerach kontrolnych skorygowane Sprostowaniem ze stycznia 2018 r Dz.U. L 12 z 17.1.2018, str. 62—62.

1 stycznia 2018
Udostępniliśmy terminarz szkoleń na pierwsze półrocze 2018.

Informacje o szkoleniach i zapisy dostępne są pod zakładką Szkolenia.

1 stycznia 2018
Aktualne listy towarów kontrolowanych:

  • Nowa lista towarów podwójnego zastosowania UE obowiązuje od 15 grudnia 2017 r.: Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/2268

    Znowelizowane załączniki:

    • Załącznik I - lista towarów podwójnego zastosowania wymagąjacych zezwolenia na wywóz poza UE.
    • Załączniki IIa-g - Zezwolenia Generalne UE
    • Załączniki IV - lista towarów podwójnego zastosowania wymagąjacych zezwolenia na transfery wewnątrzunijne (pomiedzy krajami członkowskimi UE).

  • Wykaz Uzbrojenia: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów DU. 2017 poz. 1156 (obowiązuje od 22 czerwca 2017)

*** Kontrola eksportu i importu, Wewnętrzny System Kontroli, szkolenia ***
Nasze specjalności: kontrola eksportu, eksport, export, import, kontrola exportu, szkolenia, EMS, Wewnętrzny System Kontroli, WSK, ICP