Strona główna

Export Management Systems

Aktualności

31-07-2016
Udostępniliśmy terminarz szkoleń na II półrocze 2016 roku.

Informacje o szkoleniach i zapisy dostępne są pod zakładką Szkolenia.

23-04-2016
Aktualne, podstawowe przepisy dotyczące kontroli obrotu:

 • a. Przepisy UE:

  Najnowsza nowelizacja Rozporządzenia WE 428/2009:

  Rozporządzenie Delegowane UE 2015/2420 z grudnia 2015 r. zmieniło listy towarów podwójnego zastosowania opublikowane w:

  • Zał 1
  • Zał 2
  • Zał 4

 • b. Przepisy polskie:
  • i. Nowelizacja Ustawy z 29.11.2000r. obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa – z dnia 25 maja 2012r – Dz.U.707 z 2012r.
   • 1. Tekst nowelizacji Ustawy dostępny jest na stronie ISAP pod adresem: >> link
   • 2. Tekst ujednolicony Ustawy jest dostępny na stronie ISAP pod adresem: >> link
  • ii. Aktualne akty wykonawcze można znaleźć na stronie sejmowej ISAP pod adresem: >> link

13-01-2013
Sprawami kontroli obrotu zajmuje się obecnie Departament Bezpieczeństwa Gospodarczego Ministerstwa Gospodarki (>> link).

*** Kontrola eksportu i importu, Wewnętrzny System Kontroli, szkolenia ***
Nasze specjalności: kontrola eksportu, eksport, export, import, kontrola exportu, szkolenia, EMS, Wewnętrzny System Kontroli, WSK, ICP