Strona główna

Export Management Systems

Aktualności

13-10-2020
UWAGA: Szkolenia otwarte bezpośrednie w II połowie roku 2020 zostały zawieszone do odwołania. W zamian proponujemy szkolenia zdalne dla firm, także dla małej liczby uczestników. Szczegóły pod zakładką Szkolenia.

14-01-2020
Aktualne listy towarów kontrolowanych:

  • Nowa lista towarów podwójnego zastosowania UE obowiązuje od 31 grudnia 2019 r.: Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/2199
  • Wykaz Uzbrojenia: Rozporządzenie MPiT (DU. 2019 poz. 1360)

14-01-2020
Zalecenie UE w sprawie WSK:

  • UE wydała Zalecenie Komisji (UE) 2019/1318 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie wewnętrznych programów zgodności dla kontroli handlu produktami podwójnego zastosowania na podstawie rozporządzenia (WE) nr 428/2009 (Dz.U. L 205 z 5.8.2019, str. 15-32)

*** Kontrola eksportu i importu, Wewnętrzny System Kontroli, szkolenia ***
Nasze specjalności: kontrola eksportu, eksport, export, import, kontrola exportu, szkolenia, EMS, Wewnętrzny System Kontroli, WSK, ICP